Všetko o maturite

Maturitná skúška

2021/2022

Náhradný a opravný termín maturitnej skúšky

Slovenský jazyk a literatúra

Opravný termín EČ a PFIČ
6.9.2022
Náhradný a opravný termín
20.9.2022

Anglický jazyk

Opravný termín EČ a PFIČ
7.9.2022

Náhradný a opravný termín
20.9.2022

Praktická časť odbornej zložky

Náhradný a opravný termín
20.9.2022

Teoretická časť odbornej zložky

Náhradný a opravný termín
20.9.2022

Spýtaj sa učiteľa

Potrebuješ poradiť?

Spýtaj sa učiteľa