Všetko o maturite

Maturitná skúška

2022/2023

Náhradný a opravný termín maturitnej skúšky

Slovenský jazyk a literatúra

EČ a PFIČ MS
5. 9. 2023
opravný a náhradný termín
ústna časť 19.9.2023

Anglický jazyk

EČ a PFIČ MS
6. 9. 2023
streda
opravný a náhradný termín
ústna časť 19.9.2023

Praktická časť odbornej zložky

apríl 2024

Teoretická časť odbornej zložky

opravný a náhradný termín
19.9.2023

Spýtaj sa učiteľa

Potrebuješ poradiť?

Spýtaj sa učiteľa