Všetko o maturite

Maturitná skúška

2022/2023

Náhradný a opravný termín maturitnej skúšky

Slovenský jazyk a literatúra

EČ a PFIČ MS
14. 3. 2023
utorok

Anglický jazyk

EČ a PFIČ MS
15. 3. 2023
streda

Praktická časť odbornej zložky

apríl 2023

Teoretická časť odbornej zložky

máj 2023

Spýtaj sa učiteľa

Potrebuješ poradiť?

Spýtaj sa učiteľa