Školská samospráva

Školský parlament

Členovia

Predseda – Miroslav Predajniansky, III. A
Podpredseda – Karin Róthová, III. D

I. A Martin Ľapin (Andrej Lehocký)
I. D Sebastián Oravkin (Lea Plavcová)
II. A Matej Lamper (Lea Ondríková)
II. D Elnara Kerimova (Sofia Bozhenova)
II. B Miroslava Čepková (Viktória Libiaková)
III. A Miroslav Predajniansky (Branislav Šuhajda)
III. D Karin Róthová (Lukáš Tóth)
IV. A Laura Petrová (Zuzana Styková)
IV. B Rebeka Bučková (Eva Majerová)
IV. D Dominika Ivanová (Kamila Kavčiaková)

Plán práce

Október
Deň zvierat – súťaž o NAJ... domáceho miláčika žiakov školy

November
Voľba nových členov do ŽŠR

December
Mikuláš – rozdávanie sladkostí

Január
Súťaž o najkrajšieho snehuliaka

Február
Valentínska pošta

Marec
Deň učiteľov – poďakovanie

Apríl
Mesiac ochrany prírody – sadenie stromu života

Máj
Deň rozkvitnutého oblečenia

Jún
Deň detí – premietanie filmu