Pre učebné odory

Záverečná skúška

2021/2022

Dôležité dátumy

Cukrár kuchár

Študijné voľno: 10. 6. – 14. 6. 2022
Praktická časť: 15. 6. – 16. 6. 2022
Teoretická časť: 17. 6. 2022

Cukrár pekár

Študijné voľno: 15. 6. – 17. 6. 2022
Praktická časť: 20. 6. – 21. 6. 2022
Teoretická časť: 22. 6. 2022

Mäsiar

Študijné voľno: 15. 6. – 17. 6. 2022
Praktická časť: 20. 6. 2022
Teoretická časť: 21. 6. 2022

Klasifikačná porada: 9. 6. 2022

Spýtaj sa učiteľa

Potrebuješ poradiť?

Spýtaj sa učiteľa