Učebné odbory

Pripravované odbory

Záhradník

3-ročné štúdium ukončené záverečnou skúškou, výučný list
Ako absolvent učebného odboru záhradník si kvalifikovaný odborník schopný pracovať v záhradníckej výrobe, v záhradníckych podnikoch, v obchode i službách. Si uplatniteľný na trhu práce i ako samostatný živnostník, poznáš jednotlivé druhy kvetín a sadovníckeho materiálu, poznáš podmienky pre pestovanie a ochranu rastlín. Vieš sa orientovať v obchodných činnostiach s využitím marketingu pri predaji záhradníckeho tovaru. Si schopný vykonávať záhradné a krajinárske úpravy, realizácie záhrad a ich údržbu.