Školská

Jedáleň

Školská jedáleň pri SOŠ Pod Bánošom poskytuje stravovanie pre študentov školy, pre ubytovaných v školskom internáte a pre cudzích záujemcov o stravovanie. V školskej jedálni je 160 miest na sedenie, reálna kapacita školskej jedálne je 200 miest. Denne sa varí približne 170 obedov, kapacita prípravy je 300 obedov.

Školská kuchyňa pripravuje:

  • pre študentov ŠOS  a cudzích záujemcov (obedy)
  • pre ubytovaných v ŠI pripravuje (raňajky, obed, olovrant a večeru)

Jedálny lístok je zostavovaný:

  • pravidelne v týždenných intervaloch
  • zo štyroch jedál (jedno mäsité jedlo, jedno bezmäsité jedlo, jedno múčne jedlo, ovocný balíček)

V školskej kuchyni  pracujú skúsení kuchári, ale aj žiaci odboru cukrár kuchár so svojou pani majsterkou, ktorí obohacujú jedálniček našej školy prekvapivými novými receptami.

Súčasťou školy

Pozri si školský internát

Ubytovanie pre študentov