Na koho sa spoliehame.

Partneri školy

Spolupracujeme s odborníkmi

Naši partneri

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

  Partnerské firmy

  OZ Vidiecke partnerstvo banskobystrického kraja
  Poľnohospodárske družstvo, Hrochoť
  Poľnohospodárske družstvo Bukovina, Strelníky
  Roľnícke družstvo Selce, Banská Bystrica
  Plemenárske služby mesta Banská Bystrica
  Naše Mäso- mäso výroba, Medzibrod
  Mäso výroba Parížek – Martin
  POZANA MEAT – Zvolen
  Anton Skurčák s. r. o. – mäso výroba, Oravská Polhora
  Peter Jendrášek, mäso výroba, Trstená
  Fuggerov Dvor - Selce
  Firma Backaldrin
  Firma Omega
  Firma Pekastroj
  Fitma Zeenlandia
  Firma Lesaffre

  Výskumný ústav lúk a pasienkov Banská Bystrica
  Výskumný ústav včelársky Liptovský Hrádok
  Výskumní ústav včelařský Dol (Česká republika)
  Slovenská poľnohospodárska univerzita Nitra
  Univerzita veterinárneho lekárstva Košice
  Ústav ekológie lesa
  Slovenský zväz včelárov
  Slovenská poľnohospodársko-potravinárska komora
  Logar (Slovinsko)
  Swienty (Dánsko)
  Saf natura (Taliansko)
  Mannlake (USA)
  YAASENG (Južná Kórea)
  Royal Yelly (Japonsko)
  Včelársky zväz - Poľsko
  Včelársky zväz - Maďarsko
  Včelársky zväz - Česko

  Členstvo v profesijných inštitúciách a asociáciách

  Slovenský zväz cukrárov a pekárov
  Združenie roľníkov
  Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku
  Slovenská holsteinská asociácia
  Klub škôl environmentálneho minima
  Klimatická Aliancia
  Microsoft IT Academy program
  Gastro Academy
  JA Slovensko, n. o.