Pomôžte nám skvalitniť vzdelávanie

2 % z dane

Ako nám môžete pomôcť

Zákon vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj združenie našej školy. Tento dar vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o vašich 2 %.

Váš príspevok použijeme na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu          v škole a skvalitnenie vybavenia školy.

Údaje o nás

IČO: 3 7 9 4 8 1 5 6

Obchodné meno: Občianske združenie pre podporu výchovy a vzdelávania

Sídlo: Pod Bánošom 80, 974 11 Banská Bystrica

Tlačivo - VYHLÁSENIE o pokázaní podielu zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby 
Tlačivo - POTVRDENIE o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

Poďakovanie

Ďakujeme všetkým darcom za ich podporu!