Pomôžte nám skvalitniť vzdelávanie

2 % z dane

Ako môžete pomôcť

Zákon vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj združenie našej školy. Tento dar vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o vašich 2 %!

Váš príspevok použijeme na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole a skvalitnenie vybavenia školy.

Poďakovanie

Ďakujeme všetkým darcom za ich podporu!

Dokument pre nasledujúci školský rok zverejníme čo najskôr.