História a súčasnosť

Kto sme

Ako to bolo

História školy

Po revolúcii

Areál školy sa nachádza na úpätí kopca Bánoš, aj preto sme SOŠ Pod Bánošom. Za takmer 70 rokov existencie prešla škola mnohými zmenami, ktoré kopírovali aktuálnu situáciu na Slovensku. V minulosti bolo vzdelávanie zamerané výlučne na poľnohospodárskych odborníkov pre prax. Neskôr pribudli nové odbory s potravinárskym zameraním.

Po „nežnej revolúcii“ 1989 poľnohospodárstvo na Slovensku upadalo. Znižoval sa počet stád oviec a hovädzieho dobytka, nebolo potrebné intenzívne obrábať pôdu. Pre rodičov a žiakov sa poľnohospodárske a potravinárske odbory stali neatraktívne. Bol čas nájsť novú cestu, nový smer. Cesta k „novej“ podobe nebola jednoduchá.

Od roku 2005

Vedenie školy a zamestnanci zmobilizovali svoje sily a od roku 2005 začali školu profilovať na vzdelávaciu inštitúciu zameranú na rozvoj vidieka, spravovanie krajiny, agroturistiku a služieb s tým spojených. O tom svedčí aj zloženie študijných a učebných odborov, ktoré pomohli škole zviditeľniť sa nielen v meste Banská Bystrica, ale aj na celom Slovensku. Stali sme sa lídrom komplexného odborného vzdelávania v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a služieb na vidieku v regióne. Prispievame k zachovaniu kultúrnych zvyklostí krajiny a jej špecifík, snažíme sa vrátiť vidieckej krajine jej prirodzeného hospodára.

V roku 2011

V roku 2011 bolo v našej SOŠ vytvorené jediné Centrum vzdelávania a odbornej prípravy vo včelárstve na Slovensku. Ďalšie  Centrum vzdelávania a odbornej prípravy v cukrárstve a pekárstve pribudlo v roku 2014. Škola odvážne vstúpila do segmentu celoživotného vzdelávania a zvyšovania kvalifikácie. A tak sa v škole učí 7 dní v týždni, aby sa mohli vzdelávať aj dospelí, ktorí o to majú záujem.

Všetky naše odbory sú od roku 2004 certifikované anglickou medzinárodnou spoločnosťou IES (International Education Society). Posledný rating školy je Vysoko erudovaná a profesionálne vedená vzdelávacia inštitúcia a certifikát IES je platným dokladom kvalifikácie na celom svete.

Čo učíme, to robíme

Škola sa riadi heslom „Čo učíme, to robíme“. Prax je rovnako dôležitá ako teoretická výučba a v škole to cítiť na každom kroku. Nájdete tu praktické odborné učebne „zverince“, kde sú akváriá, viváriá, teráriá, voliéry a všetky plné živých zvierat, rôznych tvarov a farieb, hadov, plazov, pavúkov, rybičiek, vtáctva. Ale aj chovná stanica dalmatínskych psov, včelíny a včelnice či stolárske dielne na výrobu úľov. Taktiež kvalitne vybavené dielne pre budúcich pekárov, cukrárov, kuchárov či mäsiarov. O kvalite ich pekárskych, cukrárskych aj mäsiarskych výrobkov sa môžete presvedčiť priamo v školských predajniach. Pre veľký záujem žiakov o chov koní a jazdectvo škola zakúpila pár koní. Záujemcovia o sokoliarstvo majú svojich dravých priateľov s krídlami v školskej voliére.

Pod Bánošom

Škola v súčasnosti

Školský život je naplnený zaujímavými aktivitami pre širokú verejnosť. Stali sme sa nielen miestom vzdelávania, ale aj zónou oddychu, relaxu a zábavy. Počas sezóny organizujeme obľúbené farmárske trhy, známe ako Otváranie Zatváranie Bánoša. Pre ľudí sa stali synonymom začatia a ukončenia poľnohospodárskej sezóny a produkcie kvalitných potravín od prvovýrobcov. V rámci zaujímavej aktivity Tradičné raňajky deti vo všetkých materských škôlkach v Banskej Bystrici dostávajú na raňajky živé potraviny – čerstvé pečivo, maslo, med, mlieko, ktoré pochádzajú z našej školy a od prvovýrobcov v regióne. Vzdelávať rodičov, vytvárať správne stravovacie návyky u malých detí, pozdvihnúť zamestnanosť v regióne – to všetko sa skrýva za tradičnými raňajkami.

Aj keď na každom kroku spomíname vidiek, prostredníctvom medzinárodných projektov ERASMUS+ naši žiaci i zamestnanci cestujú na mobilitné stáže do zahraničia. Škola úspešne koordinuje projekty s veľkým dosahom na starostlivosť o včely a dosiahli sme nemalé úspechy v medzinárodnom meradle. Projekt BLESABEE (Požehnané včely) bol ocenený zlatou medailou v Montreale v Kanade a získal prestížne Ocenenie za excelentnosť od Európskej komisie. 

Každý úspech, veľký i malý, zaväzuje a my vieme, že máme pred sebou ešte dlhú cestu. Sme školou, kde môžeš každý deň zažiť dobrodružstvo. Sme školou, kde nájdeš vlastnú cestu.

Spolupracujeme s odborníkmi

Naši partneri

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

    Vykroč vlastnou cestou

    Zisti, prečo študovať u nás

    Pozri si všetky dôvody