Program

Erasmus+

Akých máme partnerov?

Škola má niekoľko stálych zahraničných partnerov, overených viacerými realizovanými projektmi (Česká republika, Taliansko, Francúzsko, Portugalsko, Slovinsko, Srbsko, Poľsko) a je otvorená ďalším partnerstvám. Ciele projektov sú vždy v súlade s dlhodobými zámermi školy a okolia, obohacujú profil školy, vedú k odbornému rastu a robia štúdium na našej škole atraktívnejším.

Čo prinesie Erasmus+ študentom?

Erasmus+ je pre našich žiakov aj zamestnancov možnosťou vycestovať za skúsenosťami a poznaním do zahraničia počas odbornej praxe a v rámci ďalšieho vzdelávania. Využívame tieto možnosti, aby sme zlepšili možnosti zamestnateľnosti našich absolventov, rozvíjali ich odborné zručnosti, zlepšili jazykové schopnosti, posilnili príťažlivosť odborného vzdelávania a prípravy. Mnohí naši študenti cestujú do vzdialených krajín letecky prvýkrát. Vymieňajú svet, v ktorom žijú, za iný a zažívajú neočakávané dobrodružstvá, spoznávajú nové chute, prekonávajú strach, vychádzajú z komfortnej zóny a stretávajú nových ľudí, nové kultúry, vytvárajú si nový pohľad na svet. A hlavne, spoznávajú sami seba, svoje schopnosti využiť príležitosť, adaptovať sa, riešiť nečakané. Po čase strávenom v zahraničí si uvedomia, čo všetko vzácne majú doma.

Do akých projektov je škola zapojená?

Škola sa zapája do dvoch typov projektov: Na jednej strane sú to mobility (stáže) našich študentov a zamestnancov v zahraničí, prípadne stáže zahraničných študentov a expertov u nás. Na druhej strane ide o strategické partnerstvá s výskumnými ústavmi, rôznymi inštitúciami a záujmovými organizáciami, univerzitami, ktoré riešia istý závažný problém.

Stáže žiakov a zamestnancov v zahraničí

Stáže našich žiakov a zamestnancov v zahraničí sa stali súčasťou nášho života. Najčastejšie sa vybraní účastníci zúčastňujú krátkodobých stáží v Taliansku, Francúzsku, Českej republike, Slovinsku, Portugalsku a Srbsku. V rámci týchto projektov sa snažíme u zahraničných partnerov nájsť riešenia, ktoré napomôžu rozvoju vidieka, udržateľnosti krajiny a návratu tradícií do života súčasného človeka.
V súčasnosti prebieha projekt s názvom „Pohostinnosť je cnosť aj kvalita“. Mať v rukách remeslo, znamená mať v nich svoju budúcnosť. Žiaci odborov kuchár cukrár a manažment regionálneho ruchu strávili odbornú stáž v „meste miest“ v Ríme. Lahodné a voňavé croissanty, canollo, maritozzi, sfoliatella – to sú špecialitky, ktoré sa učili vykúzliť. Ale aj navštívili jedinečné múzeum gastronómie okrem klasických historických pamiatok.
Zároveň v tieto dni nás navštívili študenti z Portugalska a Srbska v rámci projektu „Caterers on the run“, okrem mnohých zaujímavých aktivít s cieľom vytvoriť príručku, ktorá popisuje kroky cateringového podnikania ako súčasť rozvoja vidieka, na záver svojej odbornej stáže na našej škole ušúľali pravé slovenské šúľance s orechami a makom.

Úspešné strategické partnerstvá

Medzi najúspešnejšie strategické partnerstvá patrí projekt BLESABEE (Požehnané včely), ktorý získal za modernú printovú príručku (s QR kódmi a náučnými videami na USB kľúči v priloženom pere) o nechemickom ošetrovaní včelstiev Zlatú medailu v Montreale v Kanade počas Apimondie a projekt ako celok, ktorý zahŕňa dištančný kurz a praktický workshop získal od Európskej komisie Cenu výnimočnosti. Viac informácií na stránke www.blesabee.online . Tento úspešný projekt má ďalšie pokračovanie. Počuli ste už o obávanom sršňovi ázijskom (Vespa velutina), ktorý sa šíri naprieč Európou? Ako sa sem dostal? Aké sú príčiny jeho masívnej invázie na náš kontinent? Akú hrozbu predstavuje pre biodiverzitu a včelárenie? O výstupoch projektu BEFORE IS TOO LATE budeme priebežne informovať na zmienenej web stránke.

Fotogaléria