Predmetové komisie

Slovenský jazyk

Vedúci:
Mgr. Libuša Majerová

Členovia:
PhDr. Anna Ivanová
Mgr. Sidónia šišoláková

Cudzie jazyky

Vedúci:
Ing. Benjamín Šimko

Členovia:
Ing. Ľudmila Bojsová
Mgr. Peter Fialek
PhDr. Anna Ivanová
Mgr. Janka Trvalcová

Matematika a informatika

Vedúci:
Mgr. Nadežda Rajčanová

Členovia:
Ján Mikloško
Mgr. Beáta Orješková
Mg.r. Maroš Berlecký

Telesná a športová výchova

Vedúci:
Mgr. Ondrej Bíreš

Členovia:
Mgr. Maroš Berlecký
Mgr. František Feldmajer
Mgr. Sidónia šišoláková

Odborné potravinárske predmety

Vedúci:
Ing. Zuzana Pekařová

Členovia:
Mgr. František Feldmajer
Ing. Jozefína Gregorčoková
Mgr. Dalibor Holub
Mgr. Emília Klocháňová
Bc. Zuzana Šoučíková
Ivan Lipták
Ing. Renáta Nútterová

Odborné ekonomické predmety

Vedúci:
Ing. Gabriela Štrbavá

Členovia:
Ing. Ľudmila Bojsová
Ing. Soňa Jonaštíková
Ing. Alexandra Šuhajdová
Ing. Eva Vlčková

Odborné poľnohospodárske predmety

Vedúci:
Mgr. Andrea Oravcová

Členovia:
Ing. Jana Cavarová
Ing. Michaela Chrenová
Ing. Miroslav Úradník, PhD.
Ing. Emília Kupcová
Ing. Zuzana Ščepková