Ozvi sa konkrétnemu učitelovi

Kontakty na zamestnancov

Meno a priezvisko
Funkcia
Telefón
e-mail
Ing. Pavel Fiľo
riaditeľ
048/4724511, +421 0905 153 476
pafilo@vidiekbb.sk, sos@sosbanbb.sk
Ing. Jana Cavarová
zástupkyňa riaditeľa pre praktické vyučovanie
048/4724525
janka.cavar@gmail.com, sos@sosbanbb.sk
Mgr. Beata Orješková
zástupkyňa riaditeľa pre teoretické vyučovanie
048/4724525
sosbanbb@gmail.com, sos@sosbanbb.sk
Mgr. Libuša Majerová
učiteľ, výchovná poradkyňa
0903 529 975, 048/4724523
mlibusa@gmail.com, sos@sosbanbb.sk
Mgr. Maroš Berlecký
učiteľ
048/4724525
bbarlicka@gmail.com
Mgr. Andrea Oravcová
učiteľ
048/4724525
 
Mgr. Ondrej Bíreš
učiteľ
048/4724525, 0903 613 857
biresondrej@gmail.com
Ing. Ľudmila Bojsová
učiteľ
048/4724525
ludka.bojsova@gmail.com
Ing. Štefan Dráb, PhD.
učiteľ
048/4724525
 
Mgr. František Feldmajer
učiteľ
048/4724525, 0904 385 588
feldof@gmail.com
Mgr. Peter Fialek
učiteľ
048/4724525
peter.fialek@gmail.com
Ing. Jozefína Gregorčoková
učiteľ
048/4724525, 0903 485 814
jojgreg@gmail.com
Doc. Ing. Ján Haščík, PhD.
učiteľ
048/4724525
 
Mgr. Dalibor Holub
učiteľ
048/4724525
dalibor.holub@gmail.com
Ing. Róbert Chlebo, PhD.
učiteľ
048/4724525
 
Ing. Michaela Chrenová
učiteľ
048/4724525
mich.chrenova@gmail.com
PhDr. Anna Ivanová
učiteľ
048/4724525
ivanova.bb@gmail.com
Ing. Soňa Jonaštíková
učiteľ
048/4724525
s.jonastikova@gmail.com
Mgr. Emília Klocháňová
učiteľ
048/4724525, 0908 508 471
eklochanova@gmail.com
Ing. Ján Kopernický, CSc.
učiteľ
048/4724525
 
Mgr. Pavol Michal
učiteľ
048/4724525
 
Ing. Renáta Nútterová
učiteľ
048/4724525
 
Mgr. Štefan Orješek
učiteľ
048/4724525
 
Ing. Zuzana Pekařová
učiteľ
048/4724525
zuzanapekarova@post.sk
Mgr. Nadežda Rajčanová
učiteľ
048/4724525
 
Ing. Zuzana Ščepková
učiteľ
048/4724525
zmokova.zuzana@gmail.com
Ing. Benjamín Šimko
učiteľ
048/4724525
beny.simko@gmail.com
Ing. Gabriela Štrbavá
učiteľ
048/4724525
strbava.gabriela@gmail.com
Ing. Alexandra Šuhajdová
učiteľ
048/4724525
salexandra25@gmail.com
Ing. Marián Tokár, PhD.
učiteľ
048/4724525
 
Doc. MVDr. Juraj Toporčák, PhD.
učiteľ
048/4724525
 
Mgr. Sidónia Šišoláková
učiteľ
048/4724525
 
Mgr. Janka Trvalcová
učiteľ
048/4724525
jtrvalka@gmail.com
Ing. Miroslav Úradník, PhD.
učiteľ
048/4724525
corallus@centrum.sk
Ing. Eva Vlčková
učiteľ
048/4724525
vlckoeva@gmail.com
Ing. Lucia Orješková
asistent učiteľa
048/4724525
 
PaedDr. Ján Gollubič
majster
048/4147629
 
Ing. Radoslav Harčarufka
majster
048/4147629
 
Ing. Monika Kňažková
majster
048/4147629
 
Mgr. Lucia Kocková
majster
048/4147629
 
Ing. Emília Kupcová
majster
048/4724525
emiliakupcova39@gmail.com
Ján Kupec
majster
048/4724525
 
Ivan Lipták
majster
048/4724525
 
Ing. arch. Stanislav Mika
majster
048/4147629
 
Renáta Ondrejková
majster
048/4147629
 
Mgr. Ivana Oravcová
majster
048/4147629
 
Jaroslav Pásler
majster
048/4147629
 
Mgr. Jana Pecníková
majster
048/4147629
 
Ing. Marek Peniak
majster
048/4147629
 
Ing. Eva Pšidová, PhD.
majster
048/4147629
 
Ing. Ján Ryšavý
majster
048/4147629
 
Ing. Richard Šníder
majster
048/4147629
 
Bc. Zuzana Šoučíková
majster
048/4147629
cukrarensos@gmail.com
Mgr. Helena Donovalová
vychovávateľ
048/4724568, 048/4147629
donovalova.helena@gmail.com
PaedDr. Denis Elias
vychovávateľ
048/4147629
 
Mgr. Marcel Klas
vychovávateľ
048/4147629
 
Mgr. Eva Markušová
vychovávateľ
048/4147629
 
Bc. Miriam Troppová
vychovávateľ
048/4147629
 
PaedDr. Denisa Srnková
vychovávateľ
048/4147629