Kategória Oznamy

ŠKOLA PRE PRAX „ČO UČÍME – TO ROBÍME“

SOŠ Pod Bánošom 80 je na Facebooku Stredná odborná škola Pod Bánošom 80 vznikla 4.9.2007 združením súkromnej strednej odbornej školy a SOU PP, ktoré malo takmer 50-ročnú tradíciu v príprave študentov v poľnohospodárskych a potravinárskych odboroch. Novovzniknutá Združená stredná škola…

OZNAM o spôsobe dištančného vzdelávania

Vážení rodičia, milí študenti,naším prvoradým cieľom je vytvoriť pre Vás podmienky, aby ste sa počas tejto náročnej situácie mohli naďalej plnohodotne vzdelávať.  Dištančná forma vzdelávania žiakov školy bude realizovaná prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy nasledujúcimi formami: prioritne prostredníctvom edukačného portálu EduPage,…

Obnovenie prezenčného vyučovania a ubytovanie na ŠI

Vážení rodičia, milí žiaci, oznamujeme Vám, že od pondelka 17. mája 2021 JE OBNOVENÉ PREZENČNÉ VYUČOVANIE PRE VŠETKÝCH ŽIAKOV. Vyučovanie bude prebiehať podľa platného rozvrhu hodín. Zákonný zástupca žiaka pri prvom nástupe žiaka do školy a pri každom prerušení školskej…

Školský internát

Oznam pre študentov Vážení študenti, od 1.5.2021 do 31.5.2021 si môžete podávať žiadosti o ubytovanie v školskom internáte na školský rok 2021

Nástup do školy

Vážení rodičia, milí žiaci,nástup do školy sa bude riadiť usmernením MŠ VVaŠ SR – materiál „Návrat do škôl 2021“. Prosíme žiakov a rodičov, aby sledovali stránku školy, kde bude uverejnené aktuálne usmernenie. Z materiálu „Návrat do škôl 2021“ vyberáme časť…

Poistné

Žiaci školy majú možnosť poistiť sa. Výška poistného je 1 €, 2 €, alebo 3€. Poistné je potrebné uhradiť čo najskôr.

Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM