Deň otvorených dverí

Vedenie školyAktuality

Pozývame všetkých  žiakov základných škôl a ich rodičov na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, ktorý sa bude konať   1.3.2022 od 16.00 do 18.00 a 2.3.2022 od 16.00 do 18.00             ONLINE obidva dni.

*Na Vaše otázky Vám budú odpovedať  garanti odborov a výchovná poradkyňa školy.

Tešíme sa na Vás. Link na pripojenie

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aKwtdEszN7KVWHRBxoRVjMIaWYyD5mPgRnrn9scwLidI1%40thread.tacv2/1645520478422?context=%7b%22Tid%22%3a%225e9a7945-c515-4a88-92ce-167c4eb47d8c%22%2c%22Oid%22%3a%22d714041c-ec79-47ea-b511-90179023d47b%22%7d