„Naše včely nám tvoria náš svet!“

Vedenie školyAktuality

Milovníkov včiel, prírody, včelárov aj nevčelárov sme v sobotu 17. septembra 2022 privítali na XIII. Celonárodnej včelárskej výstave.
Slovenský zväz včelárov organizoval výstavu v priestoroch Strednej odbornej školy, Pod Bánošom 80 v Banskej Bystrici.
Odborné prednášky, kultúrny program, vyraďovanie absolventov učebného odboru včelár, včelárka, najvýznamnejší slovenskí predajcovia a výrobcovia….
Veríme, že návštevnící  výstavy strávili príjemnú a zmysluplnú sobotu!