Kategória Nezaradené

Propolis

Produktom včiel, ktorý raz určite bude mať význam pre lekárstvo, je propolis.Z literatúry je známe, že propolis v rôznych formách používali ľudia už v dávnych dobách. Rímsky historik Plínius o ňom hovorí vo svojom diele: história naturalis ako o liečebnom…

Bezodplatný prevod hnuteľného majetku

SOŠ, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica ponúka pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK na bezodplatný prevod hnuteľný majetok: Traktorový príves sklápací, STS MV2Dátum zaradenia: 1.12.1989Obstarávacia cena: 981,48 €Inventárne číslo: 62931 600Zostatková hodnota: 0 € Traktorový príves je v zlom technickom…

Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM