11. ročník Letného tábora a školy mladých včelárov (LTŠMV) 2022

Vedenie školyAktuality

Dávame do pozornosti deťom a mládeži, ich rodičom a starým rodičom, že pripravujeme už 11. ročník LTŠMV 2022, ktorý sa uskutoční v dňoch 5. 7. až 15.7. 2022, v SOŠ včelárskej v Banskej Bystrici.

Nástup je v stredu-štátny sviatok, začína sa večerou a ukončenie v piatok, obedom. Je určený pre vekovú kategóriu 6 až 19 rokov, teda žiakov základných a stredných škôl. Kapacita tábora je obmedzená na 50 detí, preto treba prihlášky posielať čím skôr. Žiaci budú zaradení do oddielov podľa veku a včelárskych zručností, o ktoré sa starajú skúsení   vedúci s pedagogickou praxou, učiteľ včelárstva a  majster odborného výcviku. Našim cieľom je viesť deti postupne k samostatnosti, ktorá im pomáha k psychickej pohode, aby  sa v živote so všetkým ľahšie vyrovnali. Program je tradičný táborový, obohatený o včelárske disciplíny, činnosti a aktivity. Ubytovanie je v modernom internáte hotelového typu, v  izbách s vlastným sociálnym zariadením. Strava je päťkrát denne s možnosťou konzumácie včelích produktov a pitným režimom  24 hodín denne. Stravovať sa budeme v školskej jedálni, podľa požiadaviek detí, ktoré si zároveň osvojujú zdravý životný štýl. Po absolvovaní LT a ŠMV žiaci získajú osvedčenie, ktoré ich oprávňuje po piatich ročníkoch absolvovať skúšky začínajúceho včelára, už ich niekoľko máme. Sme v kontakte s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v BB, aby sme prispôsobili program a táborový režim požiadavkám bezpečnosti detí, s dodržiavaním odporúčaných hygienických a epidemiologických opatrení. Účastníci tábora budú tvoriť tzv. bublinu, bez možnosti vstupu cudzích osôb. Rodičom prihlásených detí budeme priebežne posielať potrebné informácie. Predpokladaná výška poplatku 250 €, upresnená bude v prihláške.
Upozorňujeme pracujúcich rodičov detí, že na úhradu poplatku za tábor dieťaťa môžu využiť nárokovateľný príspevok zamestnávateľa, tzv. rekreačný poukaz, do výšky 55 % nákladov, max. 250 €.

Bližšie informácie o tábore môžete získať na tel. čísle:  0904 401600.                                                                                         
 Prihlášku nájdete aj  na web stránke SZV, v časopise Včelár, alebo vám ju na požiadanie pošleme.

Prípravný tím LTŠMV 2022

                                                                                                                                           Mgr. Ján Píš