Kurz pestovania, očkovania a vrúbľovania ovocných drevín a krov, štepenia a ošetrovania stromčekov

Vedenie školyKurzy

Ako na vrúbľovanie, štepenie, či očkovanie ovocných drevín?

Ak Vás zaujíma práve táto problematika, vybrali ste tu správne. To všetko sa môžete na našom kurze naučiť.

Cieľom kurzu je formou praktických ukážok a cvičení naučiť frekventantov vrúbľovať ovocné stromčeky, správnym rezom upravovať ich korunky, rozmnožovať okrasné dreviny, spoznávať skalničky, liečivé rastliny, vedieť si dopestovať citrónovník.

To všetko sa dá naučiť ak sa teoretické vedomosti dopĺňajú praxou.

Tak neváhajte a prihláste sa!

Vyplnenú prihlášku pošlite na adresu:

Stredná odborná škola
Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica

Lektor: Ing. Eduard Jakubek
Cena kurzu: 80.- eur/kurz
Rozsah kurzu: 12 stretnutí v priebehu celého kalendárneho roka