Učiteľský zbor

Ing. Pavel Fiľo
riaditeľ SOŠ
0905 153 476, 048/4724511
pafilo@vidiekbb.sk sos@sosbanbb.sk
Mgr. Beata Orješková
zástupkyňa riaditeľa pre teoretické vyučovanie
048/4724525
sosbanbb@gmail.com, sos@sosbanbb.sk
Ing. Jana Cavarová
zástupkyňa riaditeľa pre odborný výcvik
0907 661 345, 048/4724527
janka.cavar@gmail.com, sos@sosbanbb.sk
Mgr. Libuša Majerová
učiteľka, výchovná poradkyňa
0903 529 975, 048/4724523
mlibusa@gmail.com, sos@sosbanbb.sk
Ing. Ľudmila Bojsová
učiteľka
Vedie krúžok: Nemecká konverzácia
048/4724525
ludka.bojsova@gmail.com
Mgr. Ondrej Bíreš
učiteľ
Vedie krúžok: Florbal-futbal
0903 613 857, 048/4724525
biresondrej@gmail.com
Mgr. František Feldmajer
učiteľ
Vedie krúžok: Plaváreň
0904 385 588, 048/4724525
feldof@gmail.com
Ing. Jozefína Gregorčoková
učiteľka
Vedie krúžok: Nové recepty a recepty starých materí
0903 485 814, 048/4724525
jojgreg@gmail.com
Ing. Gabriela Štrbavá
učiteľka
Vedie krúžok: Poznaj svoje peniaze
048/4724525
strbava.gabriela@gmail.com
Mgr. Dalibor Holub
učiteľ
Vedie krúžok: Karate
048/4724525
dalibor.holub@gmail.com
Ing. Alexandra Šuhajdová
učiteľka
Vedie krúžok: Prstom po mape
048/4724525
Mgr. Janka Trvalcová
učiteľka
Vedie krúžok: English 4 you
048/4724525
jtrvalka@gmail.com
Ing. Katarína Trizuliaková
učiteľka
Vedie krúžok: Ekologický
048/4724525
katarina.daniela@gmail.com
Mgr. Emília Klocháňová
učiteľka
Vedie krúžok: Netradičné ozdoby
0908 508 471, 048/4724525
eklochanova@gmail.com
Ing. Renáta Nútterová
učiteľka
048/4724525
orjesek@gmail.com
PhDr. Anna Ivanová
učiteľka
048/4724525
ivanova.bb@gmail.com
Ing. Zuzana Pekařová
učiteľka
048/4724525
zuzanapekarova@post.sk
Mgr. Lila Bezáková
učiteľka
048/4724513
lilabezakova@gmail.com
Ing. Eva Vlčková
učiteľka
048/4724525
vlckoeva@gmail.com
Ing. Michaela Chrenová
učiteľka
048/4724525
mich.chrenova@gmail.com
PaedDr. Ján Gollubič
učiteľ
048/4147629
Ing. Miroslav Úradník, PhD.
učiteľ
048/4724525
corallus@centrum.sk
Mgr. Maroš Berlecký
učiteľ
048/4724525
bbarlicka@gmail.com
Mgr. Peter Fialek
učiteľ
048/4724525
peter.fialek@gmail.com
Ing. Soňa Jonaštíková
učiteľka
048/4724525
jonastikova@gmail.com
Ing. Benjamín Šimko
učiteľ
048/4724525
beny.simko@gmail.com
Ing. Emília Kupcová
0905 338 775
emiliakupcova39@gmail.com
Ing. Zuzana Ščepková
učiteľka
048/4724525
zmokova.zuzana@gmail.com
Bc. Zuzana Šoučíková
hlavná majsterka OV
048/4147629
Jaroslav Pásler
majster OV
Vedie krúžok: Včelársky I. , Kutil I.
Ivana Naniášová
majsterka OV
048/4147629
Ivan Lipták
majster OV
048/4724525
Mgr. Lucia Kocková
majsterka OV
048/4147629
Ing. Ján Ryšavý
majster OV
Ing. arch. Stanislav Mika
majster OV
Mgr. Ivana Oravcová
majsterka OV
Renáta Ondrejková
majsterka OV
Mgr. Helena Donovalová
hlavná vychovávateľka
Vedie krúžok: Divadelný
048/4724568, 048/4147629
Bc. Miroslava Troppová
vychovávateľka
Vedie krúžok: Včelársky II., Kutil II
Mgr. Denis Elias
vychovávateľ
048/4147629
Anna Miklošová
vychovávateľka
048/4147629

Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM