Učiteľský zbor

Ing. Pavel Fiľo
riaditeľ SOŠ
0905 153 476, 048/4724511
pafilo@vidiekbb.sk sos@sosbanbb.sk
Mgr. Beata Orješková
zástupkyňa riaditeľa pre teoretické vyučovanie
048/4724525
sosbanbb@gmail.com, sos@sosbanbb.sk
Ing. Jana Cavarová
zástupkyňa riaditeľa pre odborný výcvik
0907 661 345, 048/4724527
janka.cavar@gmail.com, sos@sosbanbb.sk
Mgr. Libuša Majerová
učiteľka, výchovná poradkyňa
0903 529 975, 048/4724523
mlibusa@gmail.com, sos@sosbanbb.sk
Ing. Ľudmila Bojsová
učiteľka
Vedie krúžok: Nemecká konverzácia
048/4724525
ludka.bojsova@gmail.com
Mgr. Ondrej Bíreš
učiteľ
Vedie krúžok: Florbal-futbal
0903 613 857, 048/4724525
biresondrej@gmail.com
Mgr. František Feldmajer
učiteľ
Vedie krúžok: Plaváreň
0904 385 588, 048/4724525
feldof@gmail.com
Ing. Jozefína Gregorčoková
učiteľka
Vedie krúžok: Nové recepty a recepty starých materí
0903 485 814, 048/4724525
jojgreg@gmail.com
Ing. Gabriela Štrbavá
učiteľka
Vedie krúžok: Poznaj svoje peniaze
048/4724525
strbava.gabriela@gmail.com
Mgr. Dalibor Holub
učiteľ
Vedie krúžok: Karate
048/4724525
dalibor.holub@gmail.com
Ing. Alexandra Šuhajdová
učiteľka
Vedie krúžok: Prstom po mape
048/4724525
Mgr. Janka Trvalcová
učiteľka
Vedie krúžok: English 4 you
048/4724525
jtrvalka@gmail.com
Ing. Katarína Trizuliaková
učiteľka
Vedie krúžok: Ekologický
048/4724525
katarina.daniela@gmail.com
Mgr. Emília Klocháňová
učiteľka
Vedie krúžok: Netradičné ozdoby
0908 508 471, 048/4724525
eklochanova@gmail.com
Mgr. Štefan Orješek
učiteľ
048/4724525
orjesek@gmail.com
PhDr. Anna Ivanová
učiteľka
048/4724525
ivanova.bb@gmail.com
Ing. Zuzana Pekařová
učiteľka
048/4724525
zuzanapekarova@post.sk
Mgr. Lila Bezáková
učiteľka
048/4724513
lilabezakova@gmail.com
Ing. Eva Vlčková
učiteľka
048/4724525
vlckoeva@gmail.com
Ing. Michaela Chrenová
učiteľka
048/4724525
mich.chrenova@gmail.com
PaedDr. Ján Gollubič
učiteľ
048/4147629
Ing. Miroslav Úradník, PhD.
učiteľ
048/4724525
corallus@centrum.sk
Mgr. Maroš Berlecký
učiteľ
048/4724525
bbarlicka@gmail.com
Mgr. Peter Fialek
učiteľ
048/4724525
peter.fialek@gmail.com
Ing. Soňa Jonaštíková
učiteľka
048/4724525
jonastikova@gmail.com
Ing. Benjamín Šimko
učiteľ
048/4724525
beny.simko@gmail.com
Ing. Emília Kupcová
0905 338 775
emiliakupcova39@gmail.com
Bc. Zuzana Šoučíková
hlavná majsterka OV
048/4147629
Jaroslav Pásler
majster OV
Vedie krúžok: Včelársky I. , Kutil I.
Bc. Viera Václavíková
majsterka OV
048/4147629
Ivan Lipták
majster OV
048/4724525
Mária Chabanová
majsterka OV
048/4147629
Ing. Ján Ryšavý
majster OV
Ing. arch. Stanislav Mika
majster OV
Mgr. Ivana Oravcová
majsterka OV
Renáta Ondrejková
majsterka OV
Mgr. Helena Donovalová
hlavná vychovávateľka
Vedie krúžok: Divadelný
048/4724568, 048/4147629
Bc. Miroslava Troppová
vychovávateľka
Vedie krúžok: Včelársky II., Kutil II
Mgr. Denis Elias
vychovávateľ
048/4147629
Anna Miklošová
vychovávateľka
048/4147629
Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je partner6.jpg
Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je partner5.jpg
Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je img.php
Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je img.php
Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je img.php
Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je partner3.jpg
Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je partner1.jpg
Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je partner4.jpg

Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM