Udelenie autorizácie

Vedenie školy Aktuality

Stredná odborná škola ako organizácia získala autorizáciu pre oblasť potravinárstva – kvalifikácia pekár

udelenie autorizácie
udelenie autorizácie škola