2977 H 00 cukrár kuchár

Štvorročný učebný odbor ukončený záverečnou skúškou.

Štvorročný učebný odbor pre chlapcov aj dievčatá. Absolvent ovláda práce spojené so samostatnou prípravou pokrmov, pozná suroviny, nápoje a technológiu ich výroby, zásady uplatňovania gastronomických pravidiel, receptúry a technologické postupy bežných a náročných jedál, ovláda zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, kultivované a spoločenské správanie, vie odborne komunikovať so zákazníkom. Zároveň získava vedomosti a zručnosti pri výrobe cukrárskych výrobkov: úprava a výber surovín, ich spracovanie na hmoty, cestá, náplne, polevy. Dohotovenie korpusov plnením, polievaním a zdobením na torty, rezy, rolády a ostatné žiadané výrobky.

Učebný odbor cukrár kuchár, vzniká na podnet podnikateľov Slovenska so zameraním na hotely, reštaurácie a podniky spoločného stravovania. Možnosti pracovného uplatnenia absolventa sú v priemyselnej výrobe, v štátnych a súkromných podnikoch, ako samostatný podnikateľ v potravinárskej výrobe, v reštauráciách, v hoteloch, v ostatných zariadeniach spoločného stravovania pri príprave cukrárskych


Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM