2954 H 00 mäsiar

 

Trojročný učebný odbor ukončený záverečnou skúškou. Absolvent získa výučný list.

Uplatnenie absolventa
Absolvent sa uplatní ako plnohodnotný odborník v mäsiarskej výrobe, na bitúnkoch a predajniach mäsa. Veľké uplatnenie má aj v zahraničí, kde je dopyt po odborníkoch príslušného smeru.

Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM