6324 M 00 manažment regionálneho cestovného ruchu

 

Štvorročné štúdium ukončené maturitnou skúškou.
Absolvent je schopný vykonávať pracovné činnosti v regionálnom cestovnom ruchu, najmä prispievať k rozvoju služieb cestovného ruchu na konkrétnom území (zabezpečenie dopravy, ubytovania, stravovania, lekárskej starostlivosti, poistenia, sprievodcovstva a pod.). Študenti absolvujú praktický výcvik aj počas prázdnin v subjektoch poskytujúcich služby v cestovnom ruchu.

Uplatnenie absolventa
Absolvent sa uplatní v cestovných kanceláriách, informačných centrách, múzeách ako informátor, organizátor cestovného ruchu v regiónoch a obciach, stravovacích a ubytovacích zariadeniach, sprievodcovských činnostiach.

Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM