2952 L výroba potravín

Dvojročné štúdium je určené pre absolventov učebného odboru cukrár, pekár alebo mäsiar.

Podmienkou prijatia je úspešné absolvovanie záverečnej skúšky v jednom z uvedených odborov.
Absolvent si prehĺbi a rozšíri poznatky o technologických procesoch, metódach riadenia a kontroly výrobných procesov, o inovácii a zavádzaní nových ekologických technológií. Po úspešnom absolvované štúdia získa maturitné vysvedčenie.

Zároveň získa väčšie možnosti uplatniť sa na trhu práce.

Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM