Štúdium

Študijné odbory

4553 K podnikateľ pre rozvoj vidieka
6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu
4234 M podnikanie  v chovoch spoločenských, cudzokrajných a malých zvierat

Učebné odbory

2977 H cukrár kuchár
2978 H cukrár pekár
2987 H 02 biochemik pre výrobu piva a sladu
2954 H mäsiar
4571 H záhradník
4582 H včelár, včelárka

Nadstavbové a pomaturitné štúdium

Nadstavbové štúdium:

2952 L výroba potravín
4512 L poľnohospodárstvo

Pomaturitné štúdium:

4221 Q vidiecka turistika (3-ročné)

Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM