Školský parlament

Členovia Školského parlament v SOŠ Pod Bánošom, školský rok 2021/2022


I. A Martin Ľapin (Andrej Lehocký)

I. D Sebastián Oravkin (Lea Plavcová)

II. A Matej Lamper (Lea Ondríková)

II. D Elnara Kerimova (Sofia Bozhenova)

II. B Miroslava Čepková (Viktória Libiaková)

III. A Miroslav Predajniansky (Branislav Šuhajda)

III. D Karin Róthová (Lukáš Tóth)

IV. A Laura Petrová (Zuzana Styková)

IV. B Rebeka Bučková (Eva Majerová)

IV. D )Dominika Ivanová (Kamila Kavčiaková)

Predseda – Miroslav Predajniansky, III. A

Podpredseda – Karin Róthová, III. D

Plán práce ŽŠR na SOŠ Pod Bánošom v Banskej Bystrici, školský rok 2021/2022

November:

Voľba nových členov do ŽŠR

December:

Mikuláš – rozdávanie sladkostí

Január:

Súťaž o najkrajšieho snehuliaka

Február:

Valentínska pošta

Marec:

Deň učiteľov – poďakovanie

Apríl:

Mesiac ochrany prírody – posadenie stromu života

Máj:

Deň rozkvitnutého oblečenia

Jún:

Deň detí – premietanie filmu
Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM