Rada školy

Dvaja zvolení zástupcovia  pedagogických zamestnancov školy:

1. Ing. Benjamín Šimko

2. Ing. Eva Vlčková

Jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy:

1. Juraj Hlucháň

Traja zvolení zástupcovia  rodičov:

1. Vladimír Bállek

2. Silvia Drahošová – skončil mandát

3. Dana Gondová

Jeden zvolený zástupca žiakov školy:

1. MIroslav Predajniansky

Štyria delegovaní  zástupca zriaďovateľa:

1. Mgr. Marianna Kemková

2. Mgr. Peter Gogola

3. Ing. Martin Turčan

4. Ing. Peter Mikulina

Predseda Rady školy: 

Ing. Benjamín Šimko

Štatút rady školy (pdf)

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je partner6.jpg
Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je partner5.jpg
Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je img.php
Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je img.php
Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je img.php
Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je partner3.jpg
Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je partner1.jpg
Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je partner4.jpg

Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM