Centrálny register zmlúv

Faktúry, zmluvy a objednávky sú zverejnené v Centrálnom registri zmúv, objednávok a faktúr BBSK
CRZ BBSK
Dodatok č.1 k zmluve o dielo – objekt telocvičňa, dielne odborného výcviku (pdf)
Poistná zmluva v rámci projektu „Špecializácia v odbornom vzdelávaní – cesta k uplatneniu sa“ (pdf)
Zverejnené 01.06.2015
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 079/2014/1.1/OPV
https://crz.vucbb.sk/?q=organizacia/zmluvy/079-2014-11-opv
Kúpna zmluva – DM Komplet – Spotrebný materiál (pdf)
Zverejnené 04.09.2014
 

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je partner6.jpg
Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je partner5.jpg
Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je img.php
Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je img.php
Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je img.php
Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je partner3.jpg
Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je partner1.jpg
Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je partner4.jpg

Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM