Projekty

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je image-3.jpeg
Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je image-2.jpeg
Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je image-1.jpeg

Názov projektu: Celoživotné vzdelávanie pre rozvoj vidieka a služieb

Celoživotné vzdelávanie pre rozvoj vidieka a služieb (pdf)

Cieľ:

Hlavný cieľ projektu: Zvýšiť počet žiakov vo vybraných odboroch školy a vytvoriť podmienky, ktoré reflektujú potreby zamestnávateľov regiónu.

Prijímateľ: Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, 974 11 Banská Bystrica

Nenávratný finančný príspevok: 1 077 428,82 EUR

Výška finančnej podpory z EÚ:       964 015,26 EUR

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je partner6.jpg
Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je partner5.jpg
Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je img.php
Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je img.php
Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je img.php
Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je partner3.jpg
Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je partner1.jpg
Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je partner4.jpg

Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM