Projekty

Národný projekt 1
Národný projekt 1

Názov projektu: Národný projekt 1

Naša škola je zapojená do Národného projektu 1

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je image-3.jpeg
Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je image-2.jpeg
Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je image-1.jpeg

Názov projektu: Celoživotné vzdelávanie pre rozvoj vidieka a služieb

Cieľ:

Hlavný cieľ projektu: Zvýšiť počet žiakov vo vybraných odboroch školy a vytvoriť podmienky, ktoré reflektujú potreby zamestnávateľov regiónu.

Prijímateľ: Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, 974 11 Banská Bystrica

Nenávratný finančný príspevok: 1 077 428,82 EUR

Výška finančnej podpory z EÚ:       964 015,26 EUR

Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM