Základné informácie

Vážení rodičia, milí žiaci, nástup do školy sa bude riadiť usmernením MŠ VVaŠ SR – materiál „Návrat do škôl 2021“.

Prosíme žiakov a rodičov, aby sledovali stránku školy, kde bude uverejnené aktuálne usmernenie.

Z materiálu „Návrat do škôl 2021“ vyberáme časť týkajúcu sa prevádzky školského internátu:

Internát sa po skončení vianočných prázdnin prevádzkuje v zmysle rozhodnutí Pandemickej komisie vlády SR, Ústredného krízového štábu, vlády SR v uznesení, Úradu verejného zdravotníctva SR, rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a podľa pravidiel COVID AUTOMATU, teda s podmienkou prevádzky len pre testovaných zamestnancov, žiakov a jedného zákonného zástupcu testovaného žiaka v spoločnej domácnosti.

Príchod žiakov ubytovaných v školskom internáte bude možný 11. januára 2021 v dopoludňajších hodinách za dodržania príslušných opatrení a usmernení.

(V nedeľu 10. januára 2021 nebude možný príchod na internát).

Dávame vám na vedomie, že je možné využiť mobilné odberné miesto na vykonanie antigenového testu na COVID-19 a to na Strednej športovej škole, Tr. SNP 54 v Banskej Bystrici.

Konečné usmernenie k nástupu žiakov do školy a školského internátu bude uverejnené na stránke našej školy  až 8.1.2021 v popoludňajších hodinách.

SOŠ Banská Bystrica poskytuje ubytovanie počas školského roka žiakom a iným osobám v priestoroch školského internátu.

Tel. vrátnica SOŠ a ŠI

+421 48 4147629
+421 48 4724522

Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM