Oznamy

Žiadosti o ubytovanie do školského internátu posielajte od 1. 5. 2022 do 31.5.2022 buď poštou na adresu školy, alebo na e-mail adresu školy:  sos@sosbanbb.sk

Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM