Internát


Súčasťou školy je školský internát.

Žiaci sú ubytovaní v bunkách. Súčasťou každej bunky je izba, študovňa, kúpelňa a toalety.
Školský internát má na využívanie voľnočasových a záujmových aktivít pre žiakov vytvorené výborné podmienky.

Ubytovanie s vlastným sociálnym vybavením izieb a celodenné stravovanie v budove školy zabezpečuje potrebný štandard.

Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM