Súťaž o mlieku

Súťaž o mlieku

Už po 11 krát sa tento rok konala dnes už tradičná súťaž poľnohospodárskych odborov - Súťaž o mlieku.

Celoslovenská súťaž sa konala 24. - 25.03.2010 v Strednej odbornej škole veterinárnej Nitra

Súťaž je rozdelená do troch kategórií:

1. vedomostný test

- v tejto časti súťažiaci musia preukázať vedomosti z učiva, ktoré preberajú na odborných predmetoch v škole. Samozrejme, že to nestačí, musia doštudovať veľa informácií nad rámec bežného učiva, a to vo voľnom čase. Keďže každoročne sa súťažiaci zdokonaľujú a sú lepší, aj obtiažnosť testov je stále väčšia, o čom svedčí aj tohtoročný test.

Testy na súťaž vypracováva Ing. Vladimír Foltys, PhD z SCPV Nitra, ktorého meno (kto ho pozná) už samo o sebe hovorí, že to nie je ľahké.

2. laboratórne skúšky

- táto kategória má viac častí:
degustačné skúšky - kde zatrieďujú mlieka do skupín podľa obsahu tuku ako je smotana, polotučné mlieko, plnotučné mlieko, atď.
senzorické hodnotenia mlieka - zisťujú chyby mlieka
druhové zatriedenie mliek sa tento rok neuskutočnilo
NK test - na zisťovanie infekčného zápalu vemena, mastitídy
zisťovanie kyslosti mlieka
zisťovanie hustoty mlieka
zatriedenie mlieka do tried podľa STN

Laboratórne vyšetrenie mlieka je náročná časť súťaže. Súťažiaci musia ovládať postupy pri zisťovaní jednotlivých úloh, vedieť robiť prepočty, poznať STN surového mlieka, ale aj ovčieho a kozieho mlieka.

3. získavanie mlieka 

- aj táto kategória má viac častí:
hodnotenie vemena
dojenie - súťažiaci priamo vo výrobe musia preukázať vedomosti zo získavania mlieka strojovým spôsobom. Dojenie prebieha v dojárni, najčastejšie v rybinovej. Súťažiaci musí ovládať prácu so strojovým zariadením, musí poznať hygienický program získavania mlieka, pomôcky na dojenie, BOZP a množstvo iných drobností.

Na tejto súťaži sme sa zúčastnili už 9 krát, a tak ako každý rok, aj tento rok naši študenti zaznamenali veľký úspech, za čo im gratulujeme.

Našu školu reprezentovali dvaja študenti 4. ročníka študijného odboru agropodnikateľ:
Matej Lupták - obsadil 3. miesto
Marcel Turňa - obsadil 13. miesto

Matej Lupták si odniesol aj veľmi hodnotnú vecnú cenu.

Obidvaja súťažiaci sú oslobodení od praktickej maturitnej skúšky, keďže uspeli na krajskom a celoslovenskom kole do tretieho miesta (takéto umiestnenie v súťaži je náhrada za praktickú maturitnú skúšku).

Za reprezentáciu školy im ďakujeme a ešte raz gratulujeme.

   

FOTKY ZO SÚŤAŽE:

 http://picasaweb.google.com/sosbanbb/SutazOMlieku#