4571 H záhradník

Učebný odbor je vhodný aj pre vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Absolvent získa výučný list.
Uplatnenie absolventa: absolvent sa uplatní v záhradníckych podnikoch, predajniach kvetov, ako živnostník.
Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM