4582 H včelár, včelárka

Štúdium je určené pre absolventov, ktorí získali minimálne stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C.
2-ročné štúdium odborných predmetov s 50% podielom praxe. Študovať je možné dennou alebo externou formou. Štúdium je bezplatné a končí výučným listom.

Prihláška na štúdium oboru včelár, včelárka

K prihláške je potrebné priložiť:
– potvrdenie od obvodného lekára o zdravotnej spôsobilosti uchádzača o štúdium
– kópiu výučného listu alebo maturitného vysvedčenia.

Externé štúdium sa bude konať v piatok popoludní a v sobotu, cca 12 x do roka (poskytujeme aj ubytovanie na internáte cena 9,- €/noc). Podľa zákonov SR je možné študovať dennou formou bez obmedzenia veku, len študenti, po dovŕšení 26 rokov si musia individuálne dohodnúť podmienky sociálneho a zdravotného poistenia.

Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM