2978 H 00 cukrár pekár

 

Štvorročný učebný odbor ukončený záverečnou skúškou. Absolvent získa výučný list z obidvoch odborov.

Uplatnenie absolventa
Absolvent sa uplatní ako plnohodnotný odborník v pekárskej a cukrárskej výrobe, ako živnostník vo vlastnej výrobe a dielni, má možnosti pokračovať v nadstavbovom štúdiu a získať maturitu. Absolvent má po získaní výučného listu širšie uplatnenie na trhu práce, nakoľko trend novodobých výrob je neoddeľovať cukrársku a pekársku výrobu.
Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM