Učebné odbory

2977 H cukrár kuchár
2978 H cukrár pekár
2987 H 02 biochemik pre výrobu piva a sladu
2954 H mäsiar
4571 H záhradník
4582 H včelár, včelárka
(prihláška na stránke e – vzdelávanie)
Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM