Vedenie školy

Ing. Pavel Fiľo – riaditeľ SOŠ    
tel.: 048/4724511, mobil: 0905 153 476,  e-mail: pafilo@vidiekbb.sk, sos@sosbanbb.sk

Ing. Jana Cavarová –  zástupkyňa riaditeľa pre praktické vyučovanie
tel.: 048/4724525, e-mail:  janka.cavar@gmail.com, sos@sosbanbb.sk

Mgr. Beata Orješková –  zástupkyňa riaditeľa pre teoretické vyučovanie
tel.: 048/4724525, e-mail: sosbanbb@gmail.com, sos@sosbanbb.sk
Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM