Škola

Meno školy:
Stredná odborná škola,
Pod Bánošom 80, Banská Bystrica

Adresa školy:
Pod Bánošom 80, 974 11 Banská Bystrica

Telefón:
+421 48 4147629 – vrátnica SOŠ a ŠI
+421 48 4724522 – vrátnica SOŠ
+421 48 4724514 – sekretariát SOŠ (tel./fax )
+421 48 4724511 – riaditeľ SOŠ
+421 48 4724513 – zástupca riaditeľa TV
+421 48 4724527 – zástupca riaditeľa OV
+421 48 4724523 – výchovný poradca
+421 48 4724546 – ekonomický úsek
+421 48 4724525 – zborovňa SOŠ
+421 48 3811166 – včelárska predajňa

Webová adresa: http://www.sosbanbb.sk

https://www.facebook.com/SOŠ-Pod-Bánošom-80-298306413548689/timeline/

Email školy:
sos@sosbanbb.sk

Objednávky na cukrárske a pekárske výrobky zadávajte minimálne 2 týždne vopred osobne alebo po dohode
v školskej predajni Dolná 25, alebo v školskom bufete SOŠ, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica.

Kontakt školská predajňa Dolná ulica 25:
048/4153147 p. Lukáš Uhrinčať

Kontakt školská predajňa SOŠ, Pod Bánošom 80:
048/38 11155 p. Dace Hlinková

Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM