Škola

Meno školy:
Stredná odborná škola,
Pod Bánošom 80, Banská Bystrica

Adresa školy:
Pod Bánošom 80, 974 11 Banská Bystrica

Telefón:
+421 48 4147629 – vrátnica SOŠ a ŠI
+421 48 4724522 – vrátnica SOŠ
+421 48 4724514 – sekretariát SOŠ (tel./fax )
+421 48 4724511 – riaditeľ SOŠ
+421 48 4724513 – zástupca riaditeľa TV
+421 48 4724527 – zástupca riaditeľa OV
+421 48 4724523 – výchovný poradca
+421 48 4724546 – ekonomický úsek
+421 48 4724525 – zborovňa SOŠ
+421 48 3811166 – včelárska predajňa

Webová adresa: http://www.sosbanbb.sk

https://www.facebook.com/SOŠ-Pod-Bánošom-80-298306413548689/timeline/

Email školy:
sos@sosbanbb.sk

Objednávky na cukrárske a pekárske výrobky zadávajte minimálne 2 týždne vopred osobne alebo po dohode
v školskej predajni Dolná 25, alebo v školskom bufete SOŠ, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica.

Kontakt školská predajňa Dolná ulica 25:
048/4153147 p. Lukáš Uhrinčať

Kontakt školská predajňa SOŠ, Pod Bánošom 80:
048/38 11155 p. Dace Hlinková

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je partner6.jpg
Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je partner5.jpg
Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je img.php
Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je img.php
Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je img.php
Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je partner3.jpg
Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je partner1.jpg
Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je partner4.jpg

Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM