Stredná odborná škola Pod Bánošom spolupracuje s rakúskou firmou

V dňoch 16. – 17. 4. 2009 zavítala do SOŠ Pod Bánošom vzácna návšteva.

Prišli k nám predstavitelia rakúskej potravinárskej firmy Backaldrin, s ktorou SOŠ už niekoľko rokov spolupracuje. Dodávajú škole zlepšujúce prípravky na výrobu niektorých produktov ako sú kornšpice, čabaty a tmavý chlieb Valibuk.

Počas uvedených dní predvádzal technológ rakúskej firmy ich pekársky výrobný proces, pričom do neho zapojil aj slovenské majsterky a študentov odboru cukrár pekár. Pod jeho vedením vytvorili a upiekli kornšpice i tmavý chlieb Valibuk.

Z iniciatívy našich odborných učiteliek a majsteriek sa ako súčasť podujatia konala tiež súťaž zručnosti zameraná na pletené výrobky. Pri nej sa oceňovala vynaliezavosť, fantázia, estetické zvládnutie pečiva. Hotové výrobky boli vystavené, hodnotené odbornou porotou, ale aj ostatnými vyučujúcimi a študentmi.

Víťazné družstvo v zložení majsterka Viera Václavíková, študentky Gabriela Čipková a Gabriela Pančíková spolu s pánom riaditeľom Pavlom Fiľom a pani zástupkyňou Janou Cavarovou strávili dni 22. – 23. 4. 2009 v rakúskom meste Asten, v sídle firmy Backaldrin. Tento moderný stavebný komplex sa výstižne nazýva Dom chleba. Rakúski hostitelia previedli slovenskú delegáciu budovou; ukázali jej členom pekárske dielne, laboratóriá; prednáškovú miestnosť, kde poriadajú medzinárodné semináre; odbornú knižnicu s najstaršou zachovanou pekárskou knihou; prezreli si výstavu historických pekárskych nástrojov.

Pobyt vyvrcholil opäť výrobným procesom, ktorého sa zúčastnili rakúsky pekár i dvaja slovenskí pekári. Výsledkom ich snaženia boli kornšpic, Pur pur chlieb, ražno – pšeničný chlieb a jemné pečivo (vianočka, rožok). Miestni odborníci podrobne informovali našu delegáciu o používanej peci, čase pečenia, pripravovanom ceste, prísadách. Slovenskí študenti sa úspešne zapojili do pracovného procesu a prejavili tiež svoje kvalitné teoretické vedomosti. Všetci účastníci pobytu v Astene dostali certfikát firmy Backaldrin.

Slovenskí a rakúski priatelia si na záver príjemne posedeli v typickej rakúskej „Gaststätte Bei Josef“.

Treba zdôrazniť, že firma Backaldrin , ktorá vyváža svoje výrobky do celého sveta, sa príkladne stará o svojich klientov. Svedčia o tom aj opísané aprílové stretnutia.

PhDr. Anna Ivanová

Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM