Prvé stretnutie partnerov v rámci programu Interreg

Prvé stretnutie partnerov v rámci projektu Interreg sa uskutočnilo 7. októbra v našej škole. V rámci rozvíjajúcej sa spolupráce medzi oravským regiónom a časťou malopoľského regiónu z druhej strany Tatier sa majú zdieľať príklady dobrej praxe medzi poľskou a slovenskou stranou. Vytvorené budú aj krátke náučné filmy pre jednotlivé odbory.Keďže sme ako škola už spolupracovali v rámci programu Interreg vo včelárstve z obidvoch strán Beskýd, boli sme prizvaní do tejto spolupráce s našou oblasťou včelárstva.
Jedna z partnerských škôl z Poľska je zameraná na chov oviec a má v rámci spolupráce prezentovať budovanie vzdelávania v bačovstve v poľskom regióne. Toto zaujalo aj samotného predsedu BBSK Jána Luntera, ktorý sa so skutočným záujmom zúčastnil ich prezentácie. Ján Lunter priviedol so sebou aj predsedov družstiev zo Strelník a Badína. Informácia o systéme vzdelávania a spôsobe spracovania ovčej vlny tak zaujala nášho predsedu, že sme dostali za úlohu pripraviť návštevu daného regiónu s cieľom rozvinutia ďalšej spolupráce.Pre nás bolo zaujímavé, že sme sa uberali rovnakým smerom – na Juraja a Mitru „Otvárame“ a „Zatvárame“ Bánoš. Partneri z Poľska majú veľké oslavy bačovstva, a to s oveľa väčšou podporou nielen regionálnych, ale aj celoštátnych orgánov.
Druhá poľská škola prezentovala opačnú filozofiu a prekvapila skutočne veľkým vybavením v oblasti mechatroniky, ktorá nespočíva iba v trenažéroch ako na Slovensku. Škola disponuje riadnym vybavením a rozlohou 70 ha vlastnej pôdy, na ktorej si študenti tieto zariadenia môžu vyskúšať. Pozoruhodné je, že tieto špičkové zariadenia si môžu aj prepožičať do svojich rodičovských fariem.
Návšteva bola ukončená večerným posedením. Po chutných raňajkách, ktoré pripravili naši študenti – kuchári, delegácia odcestovala do Ústavu včelárstva v Liptovskom Hrádku.

Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM