Bezodplatný prevod hnuteľného majetku

SOŠ, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica ponúka pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK na bezodplatný prevod hnuteľný majetok:

Traktorový príves sklápací, STS MV2
Dátum zaradenia: 1.12.1989
Obstarávacia cena: 981,48 €
Inventárne číslo: 62931 600
Zostatková hodnota: 0 €

Traktorový príves je v zlom technickom stave, nepojazdný, nemá platnú STK.

Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM