OZNAM o spôsobe dištančného vzdelávania

Vážení rodičia, milí študenti,
naším prvoradým cieľom je vytvoriť pre Vás podmienky, aby ste sa počas tejto náročnej situácie mohli naďalej plnohodotne vzdelávať. 

Dištančná forma vzdelávania žiakov školy bude realizovaná prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy nasledujúcimi formami:

  • prioritne prostredníctvom edukačného portálu EduPage,
  • prostredníctvom sociálnych sietí (o tomto spôsobe komunikácie budú žiakov informovať jednotliví učitelia),
  • prostredníctvom e-mailovej komunikácie, 
  • ďalej pripravujeme online výučbu cez Office 365 

Učitelia budú žiakom prideľovať študijné materiály, zadania a úlohy v primeranom rozsahu a v primeranej náročnosti s určením presného termínu na preštudovanie a odovzdanie zadanej úlohy.

Učivo a úlohy budú učitelia zadávať v deň, kedy je v rozvrhu daný predmet.

V prípade zostavenia špeciálneho rozvrhu a akejkoľvek zmeny v spôsobe dištančného vzdelávania Vás budeme včas informovať.

Žiaci, ktorí majú v rámci dištančného vzdelávania akýkoľvek technický problém sú  povinní o tejto situácii informovať svojho triedneho učiteľa, ktorý ich usmerní a bude ich informovať o ďalšom postupe.

Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM