Mladý ekofarmár 2017

Najlepšia ekofarmárka je spod Bánoša

Vrcholným podujatím pre stredné školy pôdohospodárskeho charakteru je každoročne súťaž „Mladý ekofarmár“.

Tohto roku sa konala v dňoch 10. – 12. mája na SOŠ v Pruskom a na blízkom Pôdohospodárskom družstve Vršatec. Jej vyhlasovateľom je už tradične Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR; organizačným a finančným garantom je Štátny inštitút odborného vzdelávania v Bratislave.

Súťaženie sa skladá z piatich častí:

1. Test o mlieku
2. Vlastné dojenie
3. Hodnota kvality mlieka a degustačné skúšky
4. Laboratórne skúšky surového kravského mlieka

V posledných rokoch pribudla piata oblasť Krmovinárstvo, kde žiaci musia zvládnuť praktický výpočet, rozbor lúčneho porastu, poznávajú osivo a krmivo.

Svoje vedomosti  v uvedených témach prezentovalo 21 súťažiacich z celého Slovenska.

SOŠ Pod Bánošom v Banskej Bystrici reprezentovali Michaela Žabková z II. A a Vladimír Latinák, žiak III. A. Obaja sú študentmi odboru podnikateľ pre rozvoj vidieka. 1. miesto si zaslúžene so 114 bodmi vybojovala Michaela Žabková a Vladimír Latinák skončil na peknom 12. mieste.

Žiakov na súťaži sprevádzala Ing. Jana Cavarová, zástupkyňa pre praktické vyučovanie a zároveň vyučujúca živočíšnej výroby. Okrem nej študentov na súťaž svedomito pripravovali pani majsterka Hana Žaludová, aj Ing. Zuzana Pekařová, vučujúca chémie. Znalosti z krmovinárstava im odovzdávala Ing. Katarína Trizuliaková.

Súťaž prebiehala v príjemnej atmosfére, v peknom prírodnom prostredí severného Slovenska. Žiaci získali nové skúsenosti, nadviazali ďalšie priateľstvá a dostali motiváciu pre úspešné štúdium.

Stredná odborná škola Pod Bánošom v Banskej Bystrici opäť úspešná

V dňoch 15. – 16. októbra 2013 sa uskutočnila na pôde Hotelovej akadémie v Košiciach celoslovenská súťaž odborných škôl o „Najlepšie lístkové cesto a výrobky“.
Usporiadateľom tohto podujatia bol Cech pekárov a cukrárov východného Slovenska.
Svoju šikovnosť ukázalo šesť odborných škôl: SOŠ Bratislava, SOŠ Banská Bystrica, SOŠ Kežmarok, HA Košice, SOŠ Krupina, SOŠ Nitra.
Odborné vedomosti a zručnosť predviedli študenti pri výrobe lístkového cesta a výrobkov a tiež pri výrobe pľundrového cesta a výrobkov.
Významný úspech sme zaznamenali v kategórii pľundrové cesto, kde sa ako druhá umiestnila študentka I. C, potravinárska výroba, Romana Potančoková. Vytvorila nové výrobky – plnený bryndzový zvitok a jablkové šatôčky.
Pochvala patrí aj Edite Adamovičovej, študentke I. C, potravinárska výroba, ktorá v kategórii lístkové cesto vyrobila srdce plnené ovocím a hrušku v župane.
Pri celkovo hodnotení obsadila SOŠ Pod Bánošom zo šiestich družstiev pekné 2. miesto. Veľkú zásluhu na úspešnej reprezentácii má majsterka odborného výcviku Bc. Zuzana Šoučíková, ktorá súťažiace viedla.
Sme radi, že sa naša škola takto pozitívne prezentovala na potravinárskej súťaži a zároveň sa tešíme, že ocenené výrobky v krátkom čase oslovia aj našich zákazníkov.

Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM