Poistné

Žiaci školy majú možnosť poistiť sa. Výška poistného je 1 €, 2 €, alebo 3€. Poistné je potrebné uhradiť čo najskôr.

Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM