Vitajte na stránkach našej školy

Video - Keď tradície letia svetom 1

Video - Keď tradície letia svetom 2

 


OZNAMY PRE ZAHRANIČNÝCH ŠTUDENTOV SÚVISIACE S NÁSTUPOM DO ŠKOLY

Ako sme už písali v predchádzajúcom liste, očakávame Váš návrat do školy a tešíme sa na Vás. 


Epidemiologická situácia sa však neustále mení. Na Slovensku nastúpila druhá vlna pandémie koronavírusu. Priebežne sa navrhujú a prijímajú opatrenia, ktoré sa môžu týkať aj Vášho návratu do školy. Preto Vás žiadame aby ste ohľadom Vášho návratu do školy sledovali pokyny, ktoré Vám zverejníme.

Kompletné informácie o situácii na Slovensku môžete sledovať na stránke - https://korona.gov.sk/

Svoj príchod na Slovensko ste povinní najneskôr 5 dní pred príchodom nahlásiť emailom Ing. Bojsovej - ludka.bojsova@gmail.com. Je potrebné, aby ste uviedli dátum a čas príchodu, miesto príchodu (príletu), spôsob dopravy. 

Zároveň Vám pripomíname, aby ste si doniesli rúška na ochranu tváre, ktoré sme povinní zatiaľ iba v interiéroch nosiť.

K 13.8. 2020 platí nasledovný postup (zmena je možná na základe aktuálnych opatreniami a pokynov nadriadených orgánov):

  • pri vstupe na Slovensko musíte predložiť negatívny test na COVID 19, nie starší ako 96 hodín;

  • absolvovať päťdňovú karanténu a následne podstúpiť ďalší test na COVID 19.

  • Vaša karanténa začína dňom ubytovnia sa v karanténnom zariadení (školský internát)

  • nie je povolené akékoľvek prerušenie cesty - napr. po prílete do Budapešti

  • prerušením cesty,m stráca Váš test na COVID 19 platnosť

  • všetci študenti, prichádzajúdzi z Kazachstanuu do Budapešti dňa 27.8.2020 sú povinní pricestovať do Banskej Bystrice objednaným autobsom, iný spôsob prepravy neakceptujeme ani v prípade, že máte zakúpený lístok napr, na FLIX BUS

  • vchod do autobusu bude zadnými dverami, za šoférom usia byť minimálne 3 sedadá neobsadené (z obidvoch strán)

  • vstup do školského internátu je povelený len cez vchod C
    do internátu nemôžete vstupiť svojvoľne, vstup a ubytovanie vo vyhradenej časti pre karanténu bude zabezpečovať určená služba

Päťdňovú karanténu plánujeme pre  študentov zabezpečiť v našom školskom internáte alebo v štátnych karanténnych zariadeniach. Študenti, ktorí sa vrátia po 15.9.2020 budú najpravdepodobnejšie absovovať karanténu v  štátnom karanténnom zariadenií.

Počas karantény budú pre Vás platiť prísne bezpečnostné opatrenia,  zákaz vychádzania z izby a zákaz návštev.  Stravovanie v karanténe bude zabezpečené.

Porušenie karantény sa  bude považovať v súlade s platnými opatreniami za všeobené ohroozenie zdravia. Sankcie sú až do výšky     5 000 €.

Aby sa predišlo nedorozumeniam, čo sa týka platieb zdravotného poistenia je pred príchodom každý zahraničný študent povinný poslať na účet školy 171 €.

Uvedené prostriedky budú použité na úhradu komerčného zdravotného poistenia v poisťovni UNION od 27.8.2020 do 20.12.2020.

 


OZNAM ŠI

Žiadosti o ubytovanie do školského internátu posielajte do 12. júna 2020 buď poštou na adresu školy, alebo na e-mail adresu školy:  sos@sosbanbb.sk

Žiadosť o prijatie do ŠI

ROZHODNUTIE O PRIJATI DO ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU V ŠK.ROKU 2020/21 BUDE UBYTOVANÉMU ŠTUDENTOVI ODOVZDANÉ OSOBNE V DEŇ NÁSTUPU 1. SEPTEMBRA 2020.

Septembrové paltby za školský internát budú musieť byť uhradené do 3. septembra 2020.


 

 

 

 

   ŠKOLA PRE PRAX    "ČO UČÍME - TO ROBÍME"

Stredná odborná škola Pod Bánošom 80 vznikla 4.9.2007 združením súkromnej strednej odbornej školy a SOU PP, ktoré malo takmer 50-ročnú tradíciu v príprave študentov v poľnohospodárskych a potravinárskych odboroch. Novovzniknutá Združená stredná škola sa v septembri 2008 premenovala na Strednú odbornú školu. Hlavným poslaním školy je vychovávať kvalitných odborníkov pre rozvoj vidieka a v potravinárskej výrobe. V spolupráci s Vidieckym parlamentom chceme školu pre rozvoj vidieka poskytujúcu štúdium nielen v učebných a študijných odboroch, ale aj školu poskytujúcu vyššie pomaturitné štúdium. Naši absolventi sa teda stanú podnikateľmi na vidieku, ktorí budú vedieť spravovať krajinu v rámci agroturistiky a poskytovať služby pre rozvoj vidieka.
V potravinárstve sa snažíme zachovať tradičné chute našich výrobkov, odolať ére polotovarov a zmesí. I keď sa novým technológiám nebránime, tradičná chuť v našich výrobkoch nemôže chýbať. Takto prispejeme k zachovaniu kultúrnych zvyklostí krajiny a jej špecifík, čo je jedným z hlavných faktorov pre rozvoj turistiky vo všeobecnosti. Odbory v našej škole sú certifikované medzinárodnou spoločnosťou IES (International Education Society). Po vydaní medzinárodného certifikátu je výučný list a maturitné vysvedčenie platné v zahraničí. Od 13.3.2015 spoločnosť IES zvyšuje rating školy na BB - kvalitná inštitúcia na veľmi dobrej profesionálnej úrovni.

  Poďakovanie IMYB 2019

ZAHRANIČNÍ PARTNERI

FRANCÚZSKO
Región: AKVITÁNIA, Mesto: NERAC, Škola: EPLEFTA LOT ET GARANNE, SPOJENÁ STREDNÁ ŠKOLA
Študijné odbory zamerané na poľnohospodárstvo, potravinárstvo a hygienu.

TALIANSKO
Región: UMBRIA, Mesto: SPOLETO, Inštitúcia: AZZURA
Zabezpečuje stáže v oblasti vidieckej turistiky, bio poľnohospodárstva, tradičnej gastronómie a pomoc pri hľadaní zamestnania na európskom pracovnom trhu.

ČESKO
Región: PARDUBICKÝ KRAJ, Mesto: LITOMYŠL, Škola: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTE
Poskytuje vzdelanie v odboroch logistické a finančné služby, kuchár, cukrár, pekár, inštalatér, tesár, murár.

Región: KRÁLOVOHRADECKÝ KRAJ, Mesto: TRUTNOV, Škola: STŘEDNÍ ŠKOLA ZAHRADNICKÁ A TECHNICKÁ
Škola s výučbou v záhradníckych a technických odboroch a špička v chovateľstve cudzokrajných zvierat.

Región: ZLÍNSKY KRAJ, Mesto: KROMĚŘÍŽ, Škola: TAUFEROVA STŘEDNÍ ŠKOLA VETERINÁRNÍ
Zameraná na veterinárnu starostlivosť, chov a liečenie zvierat, kvalitu a kontrolu potravín.