Farmársky deň v Lieskovci

Študenti odboru podnikateľ pre rozvoj vidieka sa v rámci odborného výcviku zúčastnili na Farmárskom dni v Lieskovci. Program bol pre nich naozaj zaujímavý. Hlavnou témou bolo predvádzanie techniky Kubota, ukážky pri práci a komentovaná prehliadka. Študenti si samozrejme nenechali ujsť jazdy zručnosti, na ktoré sa najviac tešili.

Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM