Exkurzia riaditeľov poľnohospodárskych škôl z Dolného Rakúska

1. októbra navštívilo našu školu 18 riaditeľov poľnohospodárskych škôl z Dolného Rakúska. Medzi nimi boli aj dvaja zástupcovia jedinej verejnoprávnej včelárskej školy z mesta Warth.Exkurzia sa uskutočnila v rámci cesty týchto riaditeľov po Slovensku. Organizovalo ju združenie poľnohospodárskych škôl EUROPEA.
Počas niekoľkodňovej návštevy navštívili SOŠ veterinárnu v Košiciach a našu školu Pod Bánošom 80.Návštevu Slovenska ukončili na SOŠ regionálneho rozvoja v Rakoviciach.V Banskej Bystrici strávili celý deň a prenocovali na agroturistickom zariadení Fuggerov dvor.Návštevu Banskej Bystrice ukončili ochutnávkou vína a syrov na Mliečnej farme Braunvieh v Slovensekej Ľupči. Ochutnali exkluzívny syr holandského typu s názvom Hiadlovec. Je to rodinná firma, ktorej spolumajiteľom je náš bývalý žiak Ing. Hiadlovský.
V podvečer navštívili námestie SNP a oboznámili sa s historickým pamiatkami mesta. Prehliadku čarokrásnej Banskej Bystrice im urobili naši študenti z odboru manažment regionálneho cestovného ruchu.
Celá návšteva sa niesla vo veľmi srdečnej a príjemnej atmosfére.

Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM