Kategória Oznamy

Poistné

Žiaci školy majú možnosť poistiť sa. Výška poistného je 1 €, 2 €, alebo 3€. Poistné je potrebné uhradiť čo najskôr.

VOS na obstarávanie položiek k odbornému vzdelávaniu

Špecifikácia požiadaviek (pdf) Centrum odborného vzdelávania a prípravy vo včelárstve, Pod Bánošom 80, 974 11 Banská Bystrica  plánuje v období do 31.8.2013 obstarať nasledovné položky: 1.       Homogenizér medu 2.       Medomet 3.       Filtračné zariadenie 4.       Nádoby na med 5.      Terénny…

Upozornenie

V prípade nesúhlasu so zverejnením fotografie žiaka, zavolajte prosíme Vás na tel.č.: 048 Fotografia bude odstránená.

Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM