Kategória Akcie a súťaže

Backaldrin

Súťaž zručnosti v spolupráci s BACKALDRINOM Po vlaňajšej úspešnej premiére firma Backaldrin Slovakia, s.r.o. i v tomto roku ponúkla našej SOŠ, Pod Bánošom 80 v B.Bystrici, spoluprácu a sponzorstvo pri zorganizovaní už 2.ročníka školského kola súťaže zručnosti v odbore pekár.…

Mladý ekofarmár 2017

Najlepšia ekofarmárka je spod Bánoša Vrcholným podujatím pre stredné školy pôdohospodárskeho charakteru je každoročne súťaž „Mladý ekofarmár“. Tohto roku sa konala v dňoch 10. – 12. mája na SOŠ v Pruskom a na blízkom Pôdohospodárskom družstve Vršatec. Jej vyhlasovateľom je už tradične Ministerstvo…

Bratislavský rožok

Úspechy našej školy Dvaja naši študenti odboru pekár cukrár sa v dňoch 28. 1. až 29. 1 2016 v rámci medzinárodného veľtrhu gastronómie DANUBIUS GASTRO zúčastnili súťaží “ O najlepší Bratislavský rožok“ a „Zvieratko“- pletený výrobok. Pod vedením pani majsterky…

Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM