Canisterapeutické skúšky

SOŠ Pod Bánošom v spolupráci s OZ AUSIFA MAY usporiada canisterapeutické skúšky ukončené certifikátom.

Skušky sa konajú v termínoch 20.11. a 27.11 – 28.11.2021

  • 20.11.2021 sa uskutoční online prednáška o canisterapii – teoretická časť. Prednáška začína o 10:00.
  • 27.11. a 28.11 bude preskúšanie psovodov z teoretickej časti písomnou a ústnou formou a po nej podľa časového harmonogramu, ktorý bude zverejnený 25.11.2021 prebehnú skúšky psov (dva dni budú len v prípade ak bude nahlásených na skúšky viac ako 20 psov – limit na deň na skúšky je 20 psov).

Časový harmonogram bude rozvrhnutý 5 psovodov na 1 skupinku, na každú skupinku sú určené 2 hodiny času (začiatok  o 9:00 hod.).

Žiaci sa môžu zúčastniť canisterapeutických skúšok so psom alebo bez psa.

V prípade, že robia skúšky bez psa dostanú certifikát canisasistenta.

Canisasistent je žiak do 18 rokov alebo záujemca, ktorý nemá vlastného psa na skúšky. Canisasistent je oprávnený chodiť s canisterapeutom a robiť mu asistenta pri canisterapii. Má tiež oprávnenie  robiť prednášku o canisterapii pre deti, seniorov, prípadne asistovať pri canisterapeutických skúškach psov – robiť figurantov pri jednotlivých častiach skúšky.

Cena pre žiakov SOŠ Pod Bánošom

  • 30 € skúšky so psom –  získanie certifikátu pre psa
  • 10 € canisasistent

Cena pre ostatných záujemcov

  • 100 €  dospelá osoba s 1. psom
  • Ak robí záujemca skúšky s viacerými psami – každý ďalší pes je za 50 €
  • 50 € študent inej strednej školy ako SOŠ Pod Bánošom 80 a študent vysokej školy
  • 20 € canisasistent (mimo SOŠ Pod Bánošom 80)

Prihlášky

Pes + psovod

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRPMeIlcuskJSInuiQhTQ1c4utcI1QWWIclf9j-K2mq39HeA/viewform?fbclid=IwAR1XPJ-z686rjly_RvfH1Rp-NF3XuKGQEj35FgZ9gJbsKjCzJPr-0tpnFDs

Canisasistent

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJ8Q8FJnAbQKzfrEtRHJ58o1mFSgbesdNovL5rpV0aNlB1tQ/viewform?fbclid=IwAR0tLbZjl8OIiyRbH6uLy8kCuQzevZnnQhRpcUqCY4XD8OaCF6-Nkzla2hU

Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM